Pondělí, 6 února, 2023
aktuálně

Príspevok na energie môže dosiahnuť až 20 000

Príspevok na energie v pripravovanej úspornej tarife, ktorá má domácnostiam pomôcť znížiť účty za elektrinu a zemný plyn a prinútiť domácnosti k úsporám, bude najviac 20 000 korún na odberné miesto.

Bude to papierovo dotácia zo štátneho rozpočtu v prospech obchodníkov s plynom a elektrinou, ktorí o túto dotáciu znížia zákazníkovi účet alebo zálohy. Spotrebiteľ ho dostane na doklade vyúčtovania.

Kto príspevok dostane?
Tieto zásady obsahuje novela zákona, ktorú prerokujú poslanci vo štvrtok 14. júla. Na tento deň už je zvolaná mimoriadna schôdza a poslanci majú návrh schvaľovať v stave legislatívnej núdze. Môžu ho teda schváliť počas jedného dňa vrátane prípadných pozmeňovacích návrhov.

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je znížiť cenu elektriny a zemného plynu konečným zákazníkom pri mimoriadnych trhových situáciách,“ píše vláda v dôvodovej správe.

V takej mimoriadnej situácii sa podľa vlády teraz české domácnosti nachádzajú. Mimoriadnou trhovou situáciou sa podľa nej rozumie „stav, kedy sa podstatná časť občanov dostáva do finančných ťažkostí kvôli vysokým cenám energií, a tento stav nie je možné riešiť napríklad sociálnymi dávkami“.

Komu bude príspevok patriť, určí až vláda svojim nariadením. Navrhovaný zákon jej túto právomoc zveruje.

Dotácia za 66 miliárd
Skupina podporených zákazníkov sa bude odvíjať podľa distribučnej sadzby, spotreby plynu a prípadne ďalších podmienok. Príspevok je určený na platbu za plyn alebo elektrinu, ktorú obchodník dodá na odberné miesto zákazníka v domácnosti.

Rovnako vláda svojím nariadením vymedzí výšku príspevku, ktorý zo štátneho rozpočtu poputuje obchodníkom. Avšak podľa dôvodovej správy bude koncovým príjemcom príspevku zákazník.

Príspevok by nemal podliehať zdaneniu a bude oslobodený podľa zákona od daní z príjmov. Návrh počíta s tým, že príspevok na elektrinu a plyn sa nebude započítavať do príjmov na účely súvisiace s výplatou sociálnych dávok. Naopak sa naňho bude v tejto súvislosti hľadieť, ako keby ho domácnosť zaplatila sama.

Minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela povedal, že úsporná tarifa sa nebude vzťahovať na víkendové nehnuteľnosti. Vláda nechce ani podporu taríf, ktoré v sebe zahŕňajú dobíjanie elektromobilov. Pre plynové kotolne v bytových domoch alebo diaľkové dodávky tepla z teplární štát počíta s inou podporou.

Na pomoc firmám a domácnostiam pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu vyhradí vláda 66 miliárd korún. Okrem úspornej tarify chce pre firmy aj domácnosti odpustiť poplatok na podporu obnoviteľných zdrojov.

Další články autora

Komentáře

Reklama

SEO článek

Nejnovější články